• Telefon +90 212 217 92 92

Gümrük Müşavirliği Hizmetlerine Bakış

Ürün çeşitliliği ile birlikte uluslararası arenadaki sorumlulukların da artışı mevzuatın sürekli değişmesine, güncellenmesine ve tarafların haklarını koruyucu önlemlerin/yaptırımların artmasına sebebiyet vermektedir. Ticaretin ulaştığı boyut artık ticari yaşantıyı basit bir alış-veriş olmaktan çıkarmıştır. Mevzuat çerçevesinde yaptırımlara maruz kalmamak akıllı ticari adımlar atmakla mümkündür. Bu da mevzuata hakim, alanında tecrübeli bir ekip ile çalışmayı zorunlu kılar.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

İthalat ve İhracat Rejimleri kapsamındaki işlemler

Gümrük antrepo ve Transit rejimleri kapsamındaki işlemler

* Gümrük kontrolü altında işleme, Geçici ithalat ve Hariçte işleme rejimleri kapsamındaki işlemler

* Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemler

* Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı, Takibi, ve Kapatılması, T.E.V. Takibi ile ilgili işlemler.

* Teminat Çözümleri ve Götürü Teminat ile ilgili işlemler

* Onaylanmış Kişi Statüsü ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili işlemler

* Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Alımı ve Takibi

* Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında A.TR düzenleme işlemleri

* Gümrük vergileme unsurlarının analizi (Gümrük Kıymeti, Menşei ve Tarife Tespiti)

* İthalatta vergi uygulamaları (Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Diğer Mali Yükümlülükler)