• Telefon +90 212 217 92 92

KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır,

 

Şirketimiz,

Telefon hattımızı arayanların paylaşmış olduğu;

Ad-soyad, telefon numarası ve ses kaydına ait kişisel verilerini, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti, şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, ilerde doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği'ne göre şirketimize iletebilirsiniz.