HİZMETLERİMİZ
Gümrük Müşavirliği
          - Online İş Takip
          - E-Posta Bilgi
          - E-Arşiv
Dış Ticaret
Hukuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği Hizmetlerine Bakış

Ürün çeşitliliği ile birlikte uluslararası arenadaki sorumlulukların da artışı mevzuatın sürekli değişmesine, güncellenmesine ve tarafların haklarını koruyucu önlemlerin/yaptırımların artmasına sebebiyet vermektedir. Ticaretin ulaştığı boyut artık ticari yaşantıyı basit bir alış-veriş olmaktan çıkarmıştır. Mevzuat çerçevesinde yaptırımlara maruz kalmamak akıllı ticari adımlar atmakla mümkündür. Bu da mevzuata hakim, alanında tecrübeli bir ekip ile çalışmayı zorunlu kılar.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

* İthalat ve İhracat Rejimleri kapsamındaki işlemler

* Gümrük antrepo ve Transit rejimleri kapsamındaki işlemler

* Gümrük kontrolü altında işleme, Geçici ithalat ve Hariçte işleme rejimleri kapsamındaki işlemler

* Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemler

* Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı, Takibi, ve Kapatılması, T.E.V. Takibi ile ilgili işlemler.

* Teminat Çözümleri ve Götürü Teminat ile ilgili işlemler

* Onaylanmış Kişi Statüsü ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili işlemler

* Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Alımı ve Takibi

* Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında A.TR düzenleme işlemleri

* Gümrük vergileme unsurlarının analizi (Gümrük Kıymeti, Menşei ve Tarife Tespiti)

* İthalatta vergi uygulamaları (Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Diğer Mali Yükümlülükler)